Toyoril Phòng và trị cầu trùng vật nuôi

THÀNH PHẦN:

100 ml chứa
Toltrazuril …………………………………………………………………………… 5.000 mg
Tá dược vừa đủ ………………………………………………………………..….100 ml

CÔNG DỤNG:

Phòng và trị cầu trùng trên bê, nghé, dê, cừu, heo con.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU LƯỢNG:

Cho uống trực tiếp bằng cách bơm thuốc vào miệng
– Phòng bệnh: Dùng 1 liều duy nhất.
+ Heo con 3 – 5 ngày tuổi: 1 ml/ con.
+ Bê, nghé: 5 ml/ con, lúc bê, nghé 10 ngày tuổi.
+ Dê, cừu con: 1 ml/ con, lúc dê, cừu con 5 ngày tuổi.
– Trị bệnh:
+ Heo con: 1 ml/ 2,5 kg thể trọng hoặc 1 ml/ con.
+ Bê, nghé: 5 ml/ con.
+ Dê, cừu con: 1 ml/ con.
Dùng trong 3 ngày liên tục.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho thú mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THỜI GIAN NGƯNG THUỐC

Khai thác thịt & nội tạng:
+ Heo con: 77 ngày.
+ Bê, nghé: 63 ngày.
+ Dê, cừu con: 42 ngày.

LƯU Ý:

– Ống bơm: 1 lần bơm tương đương 1 ml.
– Lắc kỹ trước khi dùng